No items found.

Lehetőségek és kiváltságok

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 08. (838.) SZÁM – ÁPRILIS 25.

Zágoni Balázs: Irány a suli! Régen és ma. Koinónia, Kolozsvár, 2021.


Mi tudná izgalmasan, a kíváncsiságot nem csak fenntartva, de azt folyamatosan fokozva legyőzni az idők és terek, történelmek és társadalmak be nem látható távolságait, ha nem az időutazás? Zágoni Balázs Irány a suli! című kötete 2021-ben jelent meg a Koinónia Kiadó gondozásában, hogy élményszerűen elbeszélhetővé és átélhetővé tegye főként az oktatást, a családi kapcsolatokat és a társadalmi egyenlőtlenségeket érintő, folyamatszerű változásokat és szűnni nem akaró változatlanságokat.


A Rudolf Ráhel által illusztrált kötetben a múltból indulunk a jelen felé: öt fejezeten keresztül nyerünk bepillantást az elmúlt nyolcszáz év gyermeksorsaiba. Az otthontól az iskoláig vezető út, az új közegbe integrálódás sohasem tehermentes, ezért is annyira fontos, hogy valaki kézen fogjon azon a bizonyos első napon. Cseke és Máté a papneveldében osztozkodnak a hamuban sült pogácsán és a honvágy fájdalmán. Jóska és Kata észrevétlenül követi Apáczai titkos módszereit, miközben az úri család gyermekeivel való barátságuknak köszönhetően ők is részesülnek az oktatás különböző formáiban. A Lakatos lányok tiszták, de szürke kisegerek a telepi iskolában, míg az otthon módosnak számító Gizi a telepi boltos lányaként indul útnak a polgári leányiskolába. Sólyomegyenruhában ballag Kinga és Marci, akik nem értik, hogyan következhet a harcból a béke. Végezetül Lili és Bence élete is új fordulatot vesz, amikor megismerik Ildit, a csupa szív kislányt, aki kíváncsiságával kopogtat a szívek ajtaján.


Kinek, mikor, mennyire és mennyiért elérhető az oktatás? Milyen eszközök állnak a tanulók rendelkezésére? Mi van rajtuk, és mit rejt az uzsonnásdoboz? Hogy néz ki egy nap a suliban? Mit és mennyi idő alatt kell elsajátítani? Elég jól tanulni, hogy valakivé válhassunk? Hogy mindez átláthatóbb legyen, a rövid történeteken kívül színes vázlatok segítenek párhuzamot vonni és megérteni, hogy a lehetőségek sokszor még az egyazon korban, társadalmi osztályban és családban felnövő gyermekek számára is különbözőek.Összes hónap szerzője
Legolvasottabb