No items found.

Meredek út

XXX. ÉVFOLYAM 2019. 1. (759.) SZÁM – JANUÁR 10.Clive Vilmer and George Gömöri: Steep Path. Modern Hungarian Poetry. Selected by Clive Vilmer. Corvina, 2018.

Versantológiát ajánlanék az angolul értő olvasók figyelmébe. Igaz, magában az antológiában társfordítóként jelen vagyok, de a verseket Clive Wilmer, cambridge-i egyetemi tanár, jeles angol költő válogatta. Wilmerrel majd fél évszázada dolgozom együtt – ő az a bátor angol, akit kiváló vershallása és formaérzéke predesztinált arra, hogy (segítségemmel) mára a huszadik századi magyar líra talán legjobb fordítója legyen.
A Steep Path (Meredek út) című antológiát legjobb, illetve szívéhez legközelebb álló fordításainkból válogatta össze pár éve, az én nyolcvanadik születésnapomra. Mivel Clive verseinek kiadója, a Carcanet Press évekre előre be volt táblázva, felajánlottuk a kötetet a Corvinának. Kunos Lászlót, a budapesti idegen nyelvű kiadó igazgatóját érdekelte a könyv, de csak úgy tudta kiadni, hogy pályázaton megnyerte hozzá a Canon Hungária Kft. támogatását. Meglehet, sikerében az is szerepet játszott, hogy Clive Wilmer megkapta az egyik 2018. évi Janus Pannonius fordítói díjat, tehát a Magyar PEN Club komoly elismeréssel nyugtázta sokéves fordítói teljesítményét.
Pár szót magáról a kötetről: Clive Wilmer 10 magyar költő 71 versét gyűjtötte össze. Külön érdekesség, hogy ebből a tíz költőből négy erdélyi vagy erdélyi születésű költő, tehát végre az angol-amerikai olvasók kezébe olyan könyv került, ami ha nem is sok versssel, de erős nevekkel képviselheti az erdélyi magyar lírát. A költők névsora kedves poétámmal, Dsida Jenővel kezdődik, majd Radnóti Miklóssal, Vas Istvánnal és Pilinszky Jánossal folytatódik. Kányádi Sándor és Szilágyi Domokos mellett e sorok írójának a versei is szerepelnek a kötetben – a bevett versek mennyisége persze nem mindig adekvát a minőséggel, de Wilmer előszavában hangsúlyozza, hogy ez szubjektív, nem kánonalkotásra törekvő válogatás. Ugyanakkor Petri Györgytől Wilmerrel két kötetre valót is fordítottunk, és mivel angol barátom Petrit tartja az elmúlt évtizedek legjobb szatirikus költőjének, tőle ugyanannyi verset válogatott be, mint Radnóti Miklóstól. A kötetet két poetesse: Rakovszky Zsuzsa (akitől George Szirtes teljes kötetet fordított angolra) és Szabó T. Anna versei zárják. Szabó T. Anna egyébként Wilmer egyik magyar fordítója (én vagyok a másik), együtt adtunk ki pár éve Végtelen változatok címen Szegeden egy kis fordításkötetet Wilmer verseiből.
(A Steep Path első bemutatója 2019. január 31-én lesz Angliában, a cambridge-i Egyetemi Könyvtárban. De Budapesten máris megrendelhető a Corvina kiadótól, illetve az Írók Boltjától.)Összes hónap szerzője
Legolvasottabb