davPaulina Stasik: Test
No items found.

Nyolc évszak

XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 14. (724.) SZÁM – JÚNIUS 25.
davPaulina Stasik: Test

 Paulina Stasik: Test

I. A kutya bőre

Én

már

igen

nagy

író

költő

lettem.

Én

már

sok

sok

leveleket

kaptam.

De Apafi Mihálytól

csak egyetlenegyet.

Azt is így kezdi – mi tagadás,

arannyal, kutyabőrön! –:

„Nos Michael Apafi

Princeps Transylvaniae…”

Érted? !

Többesszámban!!!

II. Diófa árnyéka

este

és

úgy

érzem

magamat

mint

akire

senki

sem

emlékszik

III. Baia Sprie – ’966

         S Király Laci kitalálta

          az állítmány nélküli mondatot

                   (Lászlóffy Aladár)

Reggelente.

Minden reggel.

Valahányszor fölvontam az ablakredőnyt.

A legbajtársabb bajtársakkal átvodkázott

féléjszakák után.

Minden áldott reggel.

Hónapokon át.

Egy-egy vadonatúj, még borzas költemény.

Vers-csapat – vagy csupán töredék.

Bámultak rám ártatlanul,

az odakinti szörnyű világából, mint

alig-alig látható cinege-remény.

Sejthető, de el nem hagyható

csakazértis…

A lassú csendben „őszülő” gyümölcsösök.

Szemközt a mindenhajnali életemmel.

A párjanincs aranyhasú dombok.

Vagyishát a „mármarosi bércek”.

Hol is voltál akkor?

Nem emlékszel?

A Dancs Laci bácsi háza, kertje.

Telistele érőre forduló költeménnyel.

És vára – de vágya–kozással.

Ott állok, röstellni való üres zsebbel,

hassal. Én.

Pörgő kártyalapok egy testvéri világban.

Megérte.

Megérte!

Majdik Jóskáék a kapum előtt.

Áldja meg Őket érte!

 IV. Az űrlapokról

     Hervay Gizinek, gyorspostával

Itt az igazolás, fiúk: Magyar vagyok!

A kutyafáját!

Magyarok közt is: romániai.

A szépszerelmit!

S még azon túl is: erdélyi.

A búsba!

Legvégül: székely.

A kuvasz életbe!

S tetejébe: lófő.

Lófő! Ló. Fő.

Asszamaszta!

Nem csoda hát,

ha mostan, éppen, itten, Gizellám,

a Balta Alba rettentő lányai között

érintetlenül áthaladva, Bukurestiben,

lengyel almát cipelek Felétek,

stílusosan a Cybulski-vodkához.

Türelem! Türelem! J’arrive!

Nem lesz csoda, ha legeslegvégül

dobrudzsai vörösborokkal

dajkáljuk egymást, fél-egész pucéran,

ki-ki módja s találékony szíve szerint.

Legmagyarabb költők e fővárosban!

De-por-tált őseink emlékezetére.

Bátran és szomjan és dallal, bár néha

kegyelettelenül… – –

És hogy múlik a semleges Idő!

Visszafoghatatlan.

S mivé lettünk, mivé levél,

ó lelkem ifjúsága? !

Brazil kávé, kínai táska.

Kubai sapka, Che Guevara.

És jenki nadrág.

Schengeni öv(ezet).

Német ing.

V. Fakult fénykép

 Horváth Andornak

De miért várjuk mi

mindig Nyugat felől

az ellenséget? – kérdezte szelíden

kifent mosolyával

a nagykurva Muri,

a katonai terepasztal mellett,

Otopeni-i negyven fok melegben,

lassú gőzöket fújó kaszárnyában.

Azalatt odakint

annyi minden lehetett volna!

Berejtőzni a cseresznyeszilvafák

buja árnyékába.

Elsettenkedni a vasúton túlra,

a tártkarú „Kisfecske”-kocsmába,

végig a lövészárkokon, hol akkora

hűséggel várt rám eccer-eccer Anyíz!

Vagy csak „szivarazni” a nikotingyűlölő

Szövérdi Marcival.

Szidni titokban a rendszert…

Ám idebenn csak ennyi lett:

– Nem mennél te a nagyfejű lófaszba? ! –

mondta, vagy csak gondolta, rosszkedvűen

az elkínzott nemes arcvonású

Dănicel őrnagy,

titkos gondolkodó – akkori „apánk”.

VI. Ébresztő

Tüntessünk hát mik is egyet itten!

A VILÁGSZABADSÁG ÉRDEKÉBEN!

Százezer vörös lobogó.

Tűzszínű zászló.

Kézbe a kéz és vállhoz a váll!

Repülj, Te, Lángoló!

BAL! –jobb–BAL!

Elleneinkben fagyjon meg a vér!

VII. Találós vers

Csinálta volt kakas a tyúkkal.

Macskák – a kerítés tetején.

Kutyák, egymást vonszolva félájultan.

Csinálta legbüszkébb ménünk, a Mozsgó.

Messzeföldről ide kísért menyasszony-kancákkal –

Pálinkát, bort ide, nagy ünnep ez, sógor!

Segédkezett a szomszédság, szem-meresztve.

„Futás innét!” – riasztott nagyapánk,

de csak úgy,

hogy bátran maradhassunk.

Ideje van a mindent-megtudásnak

e földön.

És most, vagy soha.

Futás innét!

Azta…!

Nem megmondtam?!

Mi az?

VIII. sms

pap

katona

költő

nem

civil


Összes hónap szerzője
Legolvasottabb