No items found.

A kávé világnapja

XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 6. (812.) SZÁM – MÁRCIUS 25.

Székely Sevan: Kígyóbűvölő (Snake charmer)


Ez a nap legyen a kávé

napja, a forró csésze

diadala, legyen ünnep,

örömóda az őszi elégiák

fonnyadt avarjában,

legyen egy meghitt

pillanat felidézése, a

fékezhetetlen lendület

megjelenése, egy röpke

mosoly győzelme Ariadné

ajkán, biztatás, hogy érdemes

tovább tekerni a fonalat.


Legyen határok ledöntése

az ellenfelek megbékítésére,

Hannibál békés kopogtatása

a kapu előtt, legyen a

Bosszúvágy emlékművének

ledöntése, kézfogás mindkét

oldalon, melyet iker-virágba

simít Isten keze.


Adjon a nap értelmet az új

Odüsszeuszok bolyongásának,

töltse édes nedűvel a danaidák

korsaját, fonódjon a szándék

egyetlen öleléssé, akkor, amikor

a lombok vizes ujjai beleoldódnak

az ébredő fény erejébe, a teremtés

világosságába.


Ez a nap legyen a bódító

illat trónfoglalása, legyen

köszönet, visszajátszás és

továbblépés, legyen megnyugvás

idelent, s útlevél a létezés

túloldalára.
Összes hónap szerzője
Legolvasottabb