No items found.

A nemzet osztályfőnöke

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 22. (852.) SZÁM – NOVEMBER 25

A magyar rendszerváltásnak nincsenek hősei.

Meglehet, sarkítottnak tűnhet ez a mondat, de annak is szántam. Ha a kommunista diktatúrával szembeni ellenállásról, hősiességről van szó, az 1956-hoz kapcsolódó történések, eszmények és személyiségek mozgatják meg a nemzet kollektív képzelőerejét: a pesti srácok legendáriumával nehezen vehetik fel a versenyt ’89-90 öltönyös, pulóveres, tárgyalóasztalnál a vértelen átmenetért munkálkodó értelmiségi-politikusai. „Tetszettek volna forradalmat csinálni” – idézhetnénk Antall József keserűen kijózanító szavait. A rendszerváltás folyamata, történelmi ideje – amelybe beleértendő a 90-es évek elejének néhány átmeneti éve is – nehezen filmesíthető meg. Az pedig, hogy a Blokád alkotói – Köbli Norbert forgatókönyvíró és az elsőfilmes Tősér Ádám rendező – ennek az átmenetnek az egyik legkevésbé mozivászonképes figuráját, Antall Józsefet választották filmjük főhőséül, kifejezetten bátor döntés. Az első szabadon választott magyar miniszterelnök ugyanis nem túlzottan attraktív figura (a reform­politikusok, lásd például Deák Ferencet, ritkán számítottak annak), de jóval többet érdemel az utókortól, mint ami a kollektív emlékezettől eddig kijutott neki. A közösségi emlékezet alakításában pedig a vizuális kultúrának, azon belül a filmnek kulcsfontosságú szerepe lehet – és ezzel a Blokád alkotói láthatóan tisztában is vannak.

Minden olyan művészi vállalkozás, amely a közelmúlt konszenzusos értelmezéssel nem egyértelműen rendelkező eseményeit kívánja narratív keretbe helyezni, pengeélen táncol; talán ez az (egyik) oka annak, hogy a mai magyar filmgyártás, ellentétben a politikai aktualitásokra előszeretettel reagáló hollywoodi álomgyárral, vonakodva nyúl kortárs történelmi témákhoz. Nem telt el elég idő, a szemtanúk még élnek és megnyilatkozhatnak a produktum művészi hitelességével kapcsolatban (amint azt többen meg is tették),1 és könnyen lelepleződhet, ha egy alkotás burkoltan kurzuscélokat szolgál. Ezért aztán Köbliék a valószínűleg egyedül életképesnek bizonyuló megoldást választották: személyes drámává oldották a történelmi-politikai folyamatokat. A film középpontjában a demokratikus átalakulás útjára lépő ország első igazi kataklizmája áll: a taxisblokád, amely először szembesítette a magyar polgárokat a többpárti, demokratikus rendszer buktatóival, és megrengette a frissen választott – amúgy is afféle kamikazeszerepre vállalkozó – kormány autoritását. És miközben a benzináremelés ellen tiltakozó taxisok lezárják az utakat és hidakat, a válságot kezelni hivatott miniszterelnök kórházban lábadozik nyirokrákműtétje után, és azzal kénytelen szembesülni, hogy ő, aki 1956-ban ambiciózus, fiatal tanárként a diákjaival együtt utcára vonult a diktatúra ellen, ezúttal szembetalálja magát annak a népnek a haragjával, amelynek szolgálatára felesküdött és – a család kisgazda-polgári politikai hagyományainak köszönhetően – világéletében készült. Ez tehát az alapkonfliktus; és viszonylag hamar világossá válik, hogy a tétje nem a történelemábrázolásban, hanem az eseményeket uralni csak részben képes Antall József emberi/személyes és államférfiúi portréjának megrajzolásában rejlik.

A konfliktus egyszerre belső és külső. A halálos betegségének árnyékában is felelősségteljes döntéseket hozó, Moszkvában Gorbacsovval, betegágyáról telefonon Helmut Kohllal tárgyaló, higgadt, de bátor politikus képét ellensúlyozza a fiatalkori Antall forradalmár énjének megmutatása – ez utóbbi sík (a szabad szellemű ifjú irodalom- és történelemtanár és őt rajongva követő diákjai viszonyának) inspirációja túlságosan is egyértelműen a Holt költők társaságában keresendő. A külső konfliktussík – mivel a fellázadt fuvarosok és támogatóik alaktalan tömege önmagában nem alkalmas erre – antagonistáért kiált, ezt a figurát pedig a film alkotói a kitűnő műfordítóból és íróból lett köztársasági elnök, Göncz Árpád karakterében találták meg, aki a film narratívája szerint a konzervatív kormányfőhöz fűződő több évtizedes barátsága helyett az őt elnöki székbe delegáló liberális ellenzék érdekeinek képviseletét választja. A „jóságos Árpi bácsi” közemlékezetben élő képének tudatos dekonstrukciója nem kockázatmentes döntés, és a filmelbeszélés több más vonatkozásával együtt felveti annak kérdését, milyen mértékben alkalmazhatók fikciós elemek egy konkrét történelmi helyzet bemutatására vállalkozó alkotásban. Mert olyan történetelemek, amelyeket a rendelkezésünkre álló információk nem támasztanak alá, bőven fellelhetők a filmben: ilyen Göncz és Antall közösen fogalmazott ’56-os memoranduma vagy az a feltételezés, miszerint az üzemanyag-ellátás zavarai abból fakadtak, hogy a szovjetek bosszúból elzárták a csapokat Antallnak a Varsói Szerződés feloszlatására vonatkozó javaslata miatt – ez utóbbi narratívának az orosz–ukrán háború kon­textusában kibontakozó energiaválság fájóan aktuális akusztikát kölcsönöz. Az alkotók azonban nem dokumentum-, hanem játékfilmet készítettek, a kiindulópontjuk pedig érezhetően az volt, hogy az akár a történelmi hűség feszegetéséig elmenően fiktív történetszálak alkalmazása vállalható, amennyiben egy „nagyobb kép” igazságát támasztja alá: ez a cél pedig nem más, mint a rendszerváltás magyar hősfigurájának megteremtése.

A környezetábrázolás, a 90-es évek elejének díszletvilága viszont teljesen autentikusnak tűnik, a szereplők alakítása, a mellékkarakterektől Gáspár Tibor Göncz-figuráján át a fiatalkori Antallt játszó ifj. Vidnyánszky Attiláig és a miniszterelnököt idősen megszemélyesítő Seress Zoltánig, nem hagy kívánnivalót maga után – pedig ez utóbbinak már csak azért is különösen nehéz dolga volt, mivel fizikai adottságai, a sminkmesterek áldozatos munkájának dacára, nemigen emlékeztetnek az Antall Józseféire. A politikai és személyközi viszonyok bemutatása, a dialógusok „üzenetessége” azonban helyenként zavaróan leegyszerűsített. A Blokád ezért kicsit olyan mű lett, amilyennek főhősét ábrázolja: tanáros, oktatói alapállású alkotás, amely nyilvánvaló hibáinak ellenére végig képes fenntartani a dramaturgiai feszültséget, vállalásában, témájában pedig hiánypótló. Ahogyan a film kezdőmondata találóan összefoglalja és előrevetíti: „Antall József vagyok, és én leszek az önök osztályfőnöke.”

Blokád, színes magyar film, 90 perc, 2022. Rendező: Tősér Ádám. Forgatókönyvíró: Köbli Norbert. Producer: Lajos Tamás. Operatőr: Nagy András. Vágó: Makk Lili. Szereplők: Seress Zoltán, ifj. Vidnyánszky Attila, Gáspár Tibor, Sütő András, Tóth Ildikó, Márkus Luca, Végh Zsolt, Csőre Gábor.

 

Jegyzet

1          A rendszerváltás első nagy krízise a filmvásznon – Jeszenszky, Kónya és Rainer M. a Blokádról. VálaszOnline, 2022. 10. 20.      

https://www.valaszonline.hu/2022/10/20/blokad-film-rendszervaltas-tortenelem-antall-jozsef-goncz-arpad-konya-imre/

 

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb