Tompos Opra Ágota: Idősíkok
No items found.

A Zangezur-hegység felé

XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 04. (690.) SZÁM – FEBRUÁR 25.
Tompos Opra Ágota: Idősíkok
Tompos Opra Ágota: Idősíkok

 Tompos Opra Ágota: Idősíkok

Bodor Ádámnak – üdv!

Efféle tisztelgő főhajtás alkalmán

újat nem mond, csak toporog az ember,

egyik féllábról másikra, haszontalanul:

mi legyen? – hízelgés? – okosság? – elmés szó? –

hűvösködés? – – a franc...

Nehéz magasztos ruhát öltenem, hát

kivágom magam az illem bozótjából,

s ajánlom máris Önnek, Mester –

ki ilyes tapasztalásokban sokkalta jártabb,

évei száma okán bölcsebb nálam,

és ennél fogvást tekintélyesebb is (tán) – –

ajánlom hát: egyszer, mikor épp a

Kincses Város felől közelít V-helyhez,

az úton, melynek hepehupás mentén,

ebben a mi tündér Erdély Országunkban,

oly sok emlékre méltó dolog megesett,

gyilkolás, csata, kopjatörés, ármány – –

és már Radnótot s kastélyát elhagyván,

Nyárádtetőnél jobbra lesz kegyes letérni,

Libán felé irányozva patkót, kormánykereket,

s Lukafalván rá-lépve a Székely Földre,

mely énnekem legotthonabb otthonom,

leghazább hazám – –

figyelmezzen Méltóságod, délre járván az idő,

a csinoska vendég-fogadókra, hiszen tudjuk:

a „mindent a szemnek” nem elég –

hát el ne siessen-osonjon a Deszkás előtt,

kinek falai közt szívünknek s egyébb részeinknek

igen kedves fogadásban részesülhetünk;

hol szó, látvány lelkünkhöz beszél,

s nincs élő, ki innét üresen távozik,

még Kigyelmed se, lássa! – de ha mégis:

minden hiányzó pótolható, odébb, a Gerendásban,

(ha már a Kis-Küküllő völgyét nyargaljuk,

a Mezőhavasra küldve tekintetünk):

és „Uram Isten, az a szemes-fuszulyka-lé”!!! – –

s csak eztán tovább, tovább, a Libán felé!

Kibéden hagyma s jó pálinka; Sófalán

párja-ritka havasi mézek, és

Korond fingó-borvize odább, s hűs cserepei...

– – nehéz, nehéz mindenre figyelmezni, de előre!

a Libán, a Zangezur-hegy felé, kényes úton, de

megállíthatatlanul! – – kiáltja s kívánja

Neked Kirájlaci, kit Sóváradon lelni,

ha épp nem tévelyeg egy nyárban valahol...

(S a kapuja kurjantásra tárul).
Összes hónap szerzője
Legolvasottabb