No items found.

Bálint Tibor 90 – Textusok, kontextusok. Bálint Tibor nemzetközi emlékkonferencia

Bálint Tibor, 20. századi eredeti hangú kolozsvári magyar prózaíró születése 90. évfordulóját a számvetés alkalmának tekintjük; kiállítás, tematikus beszélgetések és közlemények után tudományos tanácskozással, a Bálint Tibor-emlékdíj átadásával hívjuk fel a figyelmet az író művei értékeire, egyediségére, aktuális vonatkozásaira.

A konferencia szervezői: Helikon folyóirat, Bálint Tibor Baráti Társaság, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bukaresti Egyetem.

A konferencia programja

Helyszín: Vallásszabadság Háza

A konferencia időpontja:  2022. december 16-17.

2022. december 16. péntek

13,00: megnyitó

Elnök: Papp Ágnes Klára

13,10-13,30: Szajbély Mihály (Szegedi Tudományegyetem): Gondolatok Bálint Tibor pályájának alakulástörténetéről

13,30-13,50: Cseke Péter (BBTE, Kolozsvár): Az „erkölcsi ellenzék” prózaírója (Páskándi és Bálint Tibor)

13,50-14,10: Balázs Imre József (BBTE, Kolozsvár): Kántor Lajos írásai Bálint Tiborról

14,10-14,30: Egyed Emese (BBTE, Kolozsvár): A műfordítás haszna és kockázata (Bálint Tibor Eugen Barbu-, George Mihail  Zamfirescu-műveket fordít)


 14,30-14,50: Hozzászólások, vita

14,50-15,10: Kávészünet

 

Elnök: Egyed Emese

15,10-15,30: Berki Tímea (Napsugár, BBTE, Kolozsvár): Bálint Tibor a Napsugárban. A gyermekirodalom lehetőségei az 1960-as években

15,30-15,50: Demeter Zsuzsa (Helikon, Kolozsvár): Levelek a Fellegvárra

15,50-16,10: Barcsay Andrea (Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár): Bálint Tibor és a kortárs (erdélyi) írók kapcsolata a dedikációk tükrében

16,10-16,30: Papp Ágnes Klára (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest): Emberek, írók a „pálya szélén

16,30-16,50: Hozzászólások, vita 

16,50-17,10: Kávészünet

17,20: Kintzel Hanna és Papp Viola Zsuzsánna (Sigismund Todută Zenei Főgimnázium VII. osztályos hallgatóinak) fellépése. Felkészítő tanárok: Fodor Lilla Dorottya és Kertész Adél Erzsébet. 

A Bálint Tibor Emlékdíj átadása 

17,30: Kabdebó Lóránt beszélgetése Bálint Tiborral (rádióinterjú/részlet)

 

18,00-19,30: Kerekasztal-beszélgetés, vezeti Demeter Zsuzsa. Résztvevők: Dávid Gyula, Szilágyi Júlia, Tamás Gáspár Miklós, Tompa Gábor, Vida Gábor  

2022. december 17., szombat 

Elnök: Bányai Éva

9,00-9,20: Boka László (BTK Irodalomtudományi Intézet; Partiumi Keresztény Egyetem): Prózapoétikák, ábrázolásmódok, egyéni stílusjegyek Bálint Tibor életművében

9,20-9,40: Vincze Ferenc (Bécsi Egyetem): Gép-ember, ember-állat. Emberkísérletek Bálint Tibor prózájában

9,40-10,00: Antal Balázs (Nyíregyházi Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem): Az Önkéntes rózsák Sodomában és az abszurd kánon

10,00-10,20: Dávid Gyula (irodalomtörténész, szerkesztő, Kolozsvár): „Beindítok… egy regényt”. Adalékok a Bábel toronyháza keletkezéstörténetéhez

10,20-10,40: Pál-Lukács Zsófia (PIM, Budapest): „Láthatatlan írások” Bálint Tibor hagyatékából

10,40-11,00: Hozzászólások, vita

11,00-11,20: Kávészünet

Elnök: Szajbély Mihály

11,20-11,40: Gintli Tibor (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Műfaji tradíciók megidézése és funkcióváltása a Zokogó majom című regényben

11,40-12,00: Horváth Csaba (Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest): „Hát az, hogy élünk(...) hogy nem cselekedtünk rosszat senki kárára – az nem hősiesség?” – Szegénység és történelem A zokogó majomban

12,00-12,20: Tapodi Zsuzsa (Sapientia–EMTE, Csíkszereda): Zokogó majmok és fecsegve hallgató hősök. Kolozsvár változó képe Bálint Tibor és Tompa Andrea regényeiben

12,20-12,40: Németh Zoltán (Varsói Egyetem): A város mint transzkulturális tér: Hunčík Péter Határeset című Ipolyság-regénye

12,40-13,00: Bányai Éva (Bukaresti Egyetem): A perifériától a marginalitásig. A Zokogó majom térképzetei

13,00-13,20: Hozzászólások, vita

13,30: A konferencia zárása

A konferencia helyszínén megtekinthető a Kolozsvári Magyar Napokon, a Helikon folyóirat szervezésében bemutatott Bálint Tibor 90. Az író Kolozsvárja – Kolozsvár írója című kiállítás.


Összes hónap szerzője
Legolvasottabb