No items found.

Egy madár vallomásai

XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 09. (743.) SZÁM – MÁJUS 10.Demény Péter: Vadkanragyogás. Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2017.

Demény Péter kisregényében egy nemesi családból származó úrnő érzelmeit tárja az olvasó elé. A mű elbeszélője, Katarina a vágyait követve próbálja megtalálni a boldogságát, dacolva az elvárásokkal, az életével, amelybe „beleszorították” születésétől fogva. Egyfajta misztikum hatja át a kötetet, ami a szereplők, helyszínek s nem utolsósorban az emóciók függvényében jut kifejezésre. Eperjesi Noémi illusztrációja díszíti a kötet borítóját, amely reprezentálja a szövevényes, fordulatokkal teli narrációt. A főszereplő szabadságvágytól vezérelve „járja a világot”, pontosabban az őt körülvevő rejtélyes vidéket, ahol önmaga lehet.
A szerelem mezsgyéit beárnyékolja a betegség, ebből fakadóan pedig az elválás gondolata, illetve a beletörődés. Katarina elveszíti francia nevelőjét, akinek oly sok mindent köszönhetett, ő volt a támasza. „A veszítésekbe belejöttem aztán…” – hangzik a szövegrész, hiszen a szeretett lovászfiú ugyancsak eltűnik a hősnő életéből, ő aki a mesebeli királyfit testesíti meg számára, vele élte át a szenvedélyt a titkos légyottok során. Ezek a találkozások álomszerű helyszínen történnek, s hogy mitől különleges ez a Holdtej-tisztás, felfedi a szövegkorpusz az olvasó számára…
A vívódó hősnő, Diegóval, majdani férjével újabb érzelmi és fizikai tapasztalatokra kényszerül, s mondhatni a szerelem érzésének megszállottjává válik. Folyamatosan a boldogulás útját kutatja, hiszen „a szerelemben minden különös következményekkel jár”; létezett/létezik boldogság, idill vagy már csak emlékezés marad az elbeszélő számára? – merül fel a kérdés, s mindvégig ott lebeg az átélt eseményekkel kapcsolatban.
A mű narratív technikája naplószerű, tizennégy fejezetet ölel fel, műfajilag az énregényhez is közelít. Első olvasásra a Fanni hagyományaiból ismert kármáni világ elevenedik meg, a főhősnő küzdése, szerelme, vággyal teljes élete. De mégis más, hiszen benne van az emberi sors kiszámíthatatlansága, a csapongás és vakmerőség, Katarina mer kockáztatni a szerelemért és megtanul szembenézni a lemondással. Szentimentális, izgalmas olvasmány, amely továbbgondolásra készteti az olvasót. Történet az ifjúkori fellángolásról, a felnőttkori – olykor kételkedő – érzelmi tusákról.Összes hónap szerzője
Legolvasottabb