No items found.

„Elmondja, kihagyja, kerülgeti”

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 16. (846.) SZÁM – AUGUSZTUS 25

Hermann Veronika: Helyettem a nyelv. Identitáspolitikák az irodalomban. Erdélyi Múzeum- Egyesület, 2020.


„Szöveg és identitás viszonyáról, az identitás nyelvi tapasztalatáról írni egyszerre veszélyes és csábító feladat” – szögezi le Hermann Veronika doktori dolgozatából született kötete első mondatában. És ahogy folytatja: az identitás az utóbbi évtizedek kultúra- és társadalomtudományi diskurzusainak vezető, emellett felkapott és divatos fogalmává nőtte ki magát.


Azonban a kötet alapos, részletekbe menő értelmezései bizonyítják, hogy az identitás egyáltalán nem elkoptatott fogalom. A könyv célja ugyanis éppen a szövegekben jelen levő, esszenciálisnak ábrázolt identitások történeti és elméleti bemutatása mellett azok szétszálazása, összetevőkre bontása. Ennek érdekében olyan, egymástól időben távol eső szövegeket hasonlít össze, mint Vörösmarty Zalán futása, a Rom és Tündérvölgy című töredékben maradt eposzai, György Péter Apám helyett, Kukorelly Endre Rom – A komonizmus története, TündérVölgy avagy az emberi szív rejtelmei, valamint Országházi divatok című művei. Reprezentatív szövegeknek látja mindezeket, mint amelyek az identitás kérdéskörében kulturális és irodalomtörténeti mintákat adnak. Az értelmezések tétje az, hogy a szövegek maguk milyen identitásmodelleket hoznak létre, nem is csupán a textuális, hanem a társadalmi térben is. E mögött az értelmezéskoncepció mögött ugyanis az az előfeltevés húzódik meg, miszerint az írás, az irodalom határai képlékenyek, az irodalomtörténetet is lehet szépirodalomként olvasni, ahogyan a szépirodalom is válhat a történelem, illetve az egyéni, kulturális és közösségi emlékezet hordozójává.


Ennek az elvnek a szellemében a kötet első része alapos, részletekbe menő fogalmakkal elemzi nemzet, nacionalizmus fogalmait, számot vet a modernista és etnoszimbolista nacionalizmuselméletekkel, továbbá ideológia és retorika átjáródását neves hazai és európai elméleti szerzők munkáival támasztja alá.


Az elméleti célkitűzésén túl további hasznos irodalomtörténeti hozadéka lehet a kötetnek. Egyik talán éppen az, hogy a kortárs irodalomban hangsúlyosan jelen levő „aparegény” műfaját olyan mozgó, eleven értelmezési keretbe helyezi, amelyben ez a műfaj új fényben mutatkozik meg. További izgalmas felvetés a kötet utolsó fejezeteként értelmezett „anya nyelve” mentén létrejövő „anyaregény” fogalma is – mint egyfajta ellenregénye az aparegénynek – mint amely családregénytípusban leszármazási origóként az anya szerepel. Mindennek alátámasztására Tóth Krisztina Akvárium, valamint Fejes Endre Rozsdatemető című regényeinek összehasonlító értelmezését olvashatjuk.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb