No items found.

„És én írom, hogy gyönyörű az élet”

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 21. (851.) SZÁM – NOVEMBER 10.

Ártatlan érzelmek „akadálytalan áramlása”, melyeket „nem hervasztottak el csúf, megalázó tapasztalatok” – így fogalmaz a korabeli kritika Hadik Etelka korai költészetéről – de számunkra már egy teljesen más kép bontakozik ki Az eső mesél című kötet fellapozásakor. Számos előszó figyelmeztet minket arra, hogy a kötet nem csupán a versek világába, hanem egy felfoghatatlan változásba, egy eddig ismeretlen életpálya útvesztőibe vezet majd be.

A fordulat előtt és a fordulat után… A kötet első, Vagyok című fejezete leginkább vallásos és szerelmes verseket sorakoztat fel, amelyekben a hétköznapok könnyed nehézsége és ábrándos magasztossága bontakozik ki. Ezeknek a munkáknak a megjelenésekor kritikusai a mesék királykisasszonyához hasonlítják a fiatal költőnőt, mondván, hogy azokban az arisztokrata családból származó lány arany kalitkájának képe körvonalazódik, s valóban így szólal meg lírai énjük: „Döngetem sírva, fájva, éjeken/ Aranyszobában az aranyfalat”.

A háború fájdalmai és megaláztatásai csak ezután törik derékba a fiatalasszony életét. A börtönévek és a megromlott egészségi állapota, a kivándorlás és az új élethelyzet azonban nem úgy befolyásolta alkotói munkásságát, mint ahogy azt feltételeznénk. Még a kötet második fejezetében, az Eltűnő álmokban is, a nehézségek közt összegyűjtött későbbi versek összeállításában, derűlátás és életigenlés uralkodik. Nem erőltetett módon, hanem inkább vágyakozón. Bár a fájdalmas tapasztalatok és a honvágy ritkán kerül előtérbe, a későbbi versek lírai énje sóvárgással, egyszerre gyermeki és anyai törődéssel keresi a szépséget maga körül, akár olyan semmiségekben is, mint az ibolyák kék és suta mosolyában („Szívem szelíden dobog feléd”).

A kötet felmutatja, amint a költőnő visszatekintve újraírja fiatalkori verseit, amelyek nemcsak a pár új elem, hanem az új kontextus által is másképpen szólnak hozzánk, így például ugyanaz a szabadulásvágy már kicsit sem tűnik könnyednek a későbbi alkotásokban.

 

Hadik Etelka: Az eső mesél. Or­­phe­usz Kiadó, Budapest, 2021.

 

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb