No items found.

Fényvarázs szóban és képen

Bár kamaszkori versei megjelentek a Convorbiri literare folyóiratban, majd 2002-ben a 10. Vasile Alecsandri Országos Versmondó Fesztiválon elnyerte a Junimea Kiadó díját, meglepő módon Mira Marincaș (sz. 1984, Szatmárnémeti) mégis szunnyadni hagyta lírai tehetségét.A kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetem fotográfia szakának elvégzése után azonban számos hazai és külföldi kiállítással tűnt ki fényképészként. Fotográfusi hivatása a tanításban is egyértelműen megmutatkozott, hiszen jelenleg is a kolozsvári Sapientia Egyetem oktatójaként dolgozik, fotókurzusokat tart a diákoknak.Így aztán Alexandre Dumas híres regényének címét idézve (Húsz év múlva), Mira Marincaș számára, aki a Mea fascia című vers- és fotókötetet (Szerk. EXIT Kiadó, Kolozsvár, 2022) jegyzi, a költészet világába való visszatérés nemcsak szavakon, hanem fényképeken keresztül is történik. A kétnyelvű, román-magyar verseskötet magyar fordítását Orbán János Dénes készítette. A kötet bemutatójára 2022 márciusában, a kolozsvári Szabók Bástyájának tornyában került sor, vagyis egy olyan helyen, amely Erdélyre jellemző multikulturális légkört, nyitott és nagyvonalú teret biztosít a művészeti párbeszéd számára. Az eseményhez a rendezvény házigazdája, Dr. Ancuța-Lăcrimioara Chiș, a Városi Kulturális Központ szakfelügyelője egy Mira Marincaș védjegyét viselő fotókiállítást is szervezett. Kép és szöveg közti művészeti párbeszédet pedig Horea Poenar kolozsvári egyetemi oktató biztosította.Claudiu KusaiA japán spiritualitás élő, dinamikus, ZEN-köröket generáló tektonikáját ismerő olvasónak hamar feltűnik, hogy Mira Marincaș írói munkásságának igazi minőségét az a művésziség adja, ahogyan a szavak könyvlapokon való elhelyezése az illusztrációként szolgáló fotókhoz viszonyul – a könyvet fotóművészeti albumként is felfoghatjuk, vagy miért ne, akár japán legyezőnek is, fekete–fehér szekvenciákkal, amelynek csíkjaira versek és fotók vannak nyomtatva. Ezek a fényképek nem leíró jellegűek, nem pusztán dekoratívak, hanem maguk is lírai pillanatképek, rövid, mély lírai lélegzetvételek. A ZEN-meditációk kategóriájába tartoznak, amelyek a természet szépségét a tökéletesség pillanatában, a teljesség értelmében vagy a pillanat mulandóságában, a romlandóság értelmében szemlélik és örökítik meg.Az olvasónak feltűnik az is, hogy a fény központi szerepet játszik a költő által javasolt alkímiai játékban. A fénynek köszönhetően, amelynek segítségével a szerző az érzékeny papírra/lencsére írja verseit, a tartós idő vagy profán idő kozmikus idővé alakul át. A hétköznapi, banális tér pedig ugyanezen alkímiai folyamat révén, a fénynek köszönhetően szentté válik. Nem véletlenül említi az előszó szerzője, Bánkövi Dorottya, hogy a szerző „nem kevesebbre vállalkozott, mint megszülni a téridőt. A teret idővel – szavakkal, gondolatfolyamokkal és elhallgatásokkal –, és az időt térrel – fotográfiákkal -–, amelyek a történet egy-egy pillanatának kimerevített, kölcsönvett emlékei, lenyomatai”.Mint egy bibliai látomásban, a művész a sötétség és a fény kontrasztjait két jól elkülöníthető szegmensre osztja: Az első napon sötétség volt, illetve  ...és a fényképész napja volt című versek adják meg a kötet tengelyét. Az egyik részből a másikba való átlépés a sötétségből a fénybe, a rejtettből a felfedettbe, a szóból a fényképbe vezeti az olvasót.© Mira MarincașMás olvasási szinteken a félénk fény útvonalaival kísérletezik az érzékeny retina, egy retina, amely chiaroscuroban érzékeli egy állapotos nő sziluettjét és az „ősanya”, ahogy Bánkövi Dorottya találóan nevezi, vajúdását – íme, két egyszerű nyelven, a tónusokat szokatlan őszinteséggel bemutató téma a kötetből. Stilisztikai szempontból a szerző olyan természetesen szólal meg, hogy a nyelv elég rugalmassá válik ahhoz, hogy elrejtse a pillanat, az élet és a halál kérlelhetetlen áramlásának érzékeléséből fakadó feszültségeket. A versek olvasása a szavak homokórában való lepergésének vizuális érzékelését ébreszti fel az olvasóban, amelyben szimbolikusan már nem homokszemek, hanem vércseppként érzékelt szavak áramlanak.A kötet címét is adó Mea fascia című vers zárja le a hátsó borítón a fekete–fehér, a sötét–fény, világos–sötét ciklusát (ennek a fényjátéknak a Mira Marincaș által zseniálisan rendezett illusztrációja külön dicséretet, a borítóillusztrációk külön plasztikus elemzést érdemelnének):„izomkorlát a tenni és lenni igék között.Összetűrt kötszerek, mulasztások.A teher imperatívusza.Első nap: sötétség. Második nap: világosság.Az anyanyelv hangja, bármilyen is lenne az,Rostkötelékek hálózatává alakul.”Mira Marincaș fényvarázsának jegyében fogant debütkötetéből az esztétikai kifinomultság levegője árad – mint láttuk, a japán művészet jegyében –, komoly hitelességgel megfogalmazott ars poeticát olvashatunk. Úgy véljük, Mira Marincaș könyvében egy ereje teljében lévő költő mutatkozik meg, a szó és a fényképezés művészetének mestere, aki e két világot eredeti módon kombinálja és formálja át lenyűgöző művészi szertartássá.Fordította Vallasek JúliaÖsszes hónap szerzője
Legolvasottabb