Ughy István: Aranykor 2

Hajótörés szélcsendben

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 19. (849.) SZÁM – OKTÓBER 10.
Ughy István: Aranykor 2

Ködben


A karcsú árbóc átbökte a semmit, a köd

leve csorgott az összetekert vásznakról a

nyirkos deszkákra. Szél: semmi, evezni:

merrefelé? Az istenek visszavonták

körülöttünk a világot, s mi magunkra

maradtunk egy hosszú pillanatig.


*
Ködös kikötőben


Elvesztél, sehol sem talállak már a világban.

Úgy volt, hogy majd kihajózunk, az áramlás

meg a szél mikor megfelelő lesz. Vitorlát bont

a köd, és kifeszülő félgömbje mögött hajók

vesztegelnek, irányt nem találva, a nyílt vizen.
Félreértés


Egy jelentéktelen parti város

királya egy ízben csak úgy, kedvtelésből

jóslatot kért. Az ilyesminek Delphoiban

nem örülnek. Azt mondták neki, hamarosan

meglátogatja őt az áradó tenger fia.

A királyka erre hanyatt-homlok menekült

a szárazföld belsejébe. Pedig csak egy

öreg, vak vándor kopogott a kapun –

bizonyos Oidipaisz, ahogy régebben

nevezték.


*


A félreértés


Elmentem látogatóba szatír nagybátyámhoz,

aki fent él a hegyekben. Összekeverem

mindig ezeket az állatimádókat. Kentaur

nagybátyám fogadott, s nem volt öröme kitörő,

amikor lóáldozatot tettem le a lába elé.
Dionüszosz és Minüasz leányai

Hát nem lett volna jobb, ha szívesen

fogadjátok invitálásomat,

és egy kupa bort megisztok velem?

Táncoltunk, repültünk volna együtt.


Így is megrészegedtetek, igen,

táncoltatok és repültetek is.

Nem hoz szerencsét visszautasítani,

ki kétszer született és sose hal meg.


*


Dionüszosz


Fakadj fel, mint a seb, ha róla hordozója

megfeledkezik, és mintha lehetne külön

vágya és útja, hirtelen élni akar.

Mert nem igazságos, ami végül igaz lesz.


S hogy nem a vaksors vezet, de szól hozzád, szemedbe

néz, s meghallgat, ha kell, aki majd elítél –

ez a legtöbb, mit elérhet, aki úgy gondolja: szabad.
Trójai sírfelirat


…ez a gesztenyefák ideje –

korán rügyeznek, s hullásuk is korai,

akár e néhány nemzedéké, amely itt

él körülöttünk. Csak a gyermekek értik,

mivé lett a világ: pálcákat böködnek

burokrepedt szívünkbe, s a képzeletük

súgja nekik, melyikünkből legyen állat-,

és melyikünkből emberalak…


*


Gyász


Sírok és siratok. Erre születtünk.

Ismerem én a halált, de szeretném

ismerni az életet is, ha lehet.

Vagy legalább magamat.
Gnóthi szeauton


Férfiról szólj nekem, Múzsa – hagyjuk a nőket.

A jósdából visszafelé csak azon járt az eszem,

amit hallottam. Nem tudom eltitkolni magam

elől engem. Férfiról, férfiról szólj nekem, Múzsa!


*

Gnóthi szeauton


Sejteni lehetett csak, hogy a gőzben

ott ül egy emberalak valahol. És az a szag!


És hirtelen érteni véltem – egy szó se hangzott el pedig –,

hogy amit látok és érzek, a köd meg a bűz, az a jóslat.András László (1966, Budapest) író, költő, Budapesten él. Legutóbbi könyve: A vörös korona, Pesti Kalligram, 2021.


Babiczky Tibor (1980, Székesfehérvár) költő, szerkesztő, újságíró, Budapesten él. Legutóbbi könyve: Szapphó-paradigma, Pesti Kalligram, 2021.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb