No items found.

Irodalmi nagyságok – karnyújtásnyira

XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 07. (717.) SZÁM – ÁPRILIS 10.Cseke Péter: Erdélyi értékhorizontok. Újabb eszmetörténeti tanulmányok. Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány, Budapest, 2015.

Cseke Péter olyan kutató, aki aprólékosan vizsgálja meg tárgyát, a legapróbb részletekre is kíváncsi, igazi mikrofilológiai igénnyel közelít minden témájához. Általában sikerül is valami olyan részletet előbányásznia a különféle hagyatékokból, emlékek közül, ami egészen ismerőssé teszi a bemutatott kort, személyiséget. Édekességeket keres elő és örökít meg, s ettől egy-egy irodalmi nagyság karnyújtásnyira kerül az olvasótól, személyes ismerőssé válik. Dsida Jenő, Tompa László, László Dezső, Szabó Gyula, Szabédi László, Kányádi Sándor, Szabó T. Attila, Jancsó Elemér, Jancsó Béla, Kelemen Lajos nem (f)el/utolérhetetlen, irodalmi-történelmi arcképcsarnokba merevített alak, hanem élő, munkálkodó ember, sajátos szokásokkal, nosztalgiákkal és törekvésekkel.
Cseke Péter tanulmányai, miközben eszmetörténeti szempontok szerint vizsgálnak kiadványokat, mozgalmakat, nemzedékeket és egyéni életpályákat, remekül vázolnak fel kisvilágokat, egyéni munkamódszereket. Szinte látjuk például Szabó T. Attilát a cédulái és egyetemi órái között tizenötödik–tizenhatodik századi fejedelmi naplók szavaival nyugovóra térni.
A szerző a maga emlékeit is beleszövi. Munkája sok megidézett erdélyi értékteremtő nagyság közvetlen közelébe vitte. Ezek emlékét, megtapasztalt emberségét, megismert munkamódszerét és munkamorálját, valamint a kor sava-borsát próbálja megörökíteni, átörökíteni a következő nemzedékeknek. Cseke Péter ugyanis elkötelezett és vérbeli tanárember, akinek fontos törekvése a múlt értékeire fogékony utódokat nevelni, akik az erdélyi közélet sajátosságait ismerve képesek majd továbbépíteni az erdélyi jövőt. Tanárként, kutatók nevelése közben, a tanulmányaiban is tetten érhető személyes, az apróságokra kitérő figyelemmel követi azok pályáját, akikben felfedezi az erdélyi múlt iránti érdeklődést, töretlen buzgalommal biztatja, támogatja, ösztönzi őket. E kötetbe olyan tanulmányokat válogatott, amelyek a már említett mikrofilológiai módszerességgel vezetnek be írói, kutatói életművekbe. Korszakok, nemzedékek irányulását és korlátait ismerteti, további kutatnivalókat, új utakat is mutatva.Összes hónap szerzője
Legolvasottabb