No items found.

Kapcsolatok újragondolása

XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 1. (807.) SZÁM – JANUÁR 10.


A kötetborító vizuálisan mutatja meg azt a viszonyt, ami a peremek és középpontok között fennáll: a kapcsolatokat, kapcsolódási lehetőségeket. Boka László kötete az írások tárgyát tekintve nem csupán lazán összefogott tanulmánygyűjtemény, hanem belső működése alapján folyamatosan oszcilláló, táguló–szűkülő dinamikát felvevő, egymással párbeszédben álló kutatások együttese. Az Előszó ráerősít arra, hogy a szellemi csoportosulások, irodalmi központok és más kulturális jelenségek egymással szinkronban képzelhetők el, amelyekre egy-egy specifikus eset, írói profil, esemény kapcsán kínál rátekintést a szerző kánonkritikai és irodalomszociológiai kutatások mentén. Amire az egyik tanulmány utal, azt a másik kibontja. A vizsgálódások hasonlósága, de a perspektíva eltolódása, más oldalról való megfigyelése és értelmezése időszerűen közelít a 20. század magyar irodalomtörténetéhez, létrehozva egy olyan kötetet, amely nemcsak a szakterület kutatóinak lehet tanulságos, hanem a korszak iránt érdeklődők számára is megragadó olvasmányélménnyé válhat.
Új arca ismerhető meg Kuncz Aladárnak, akit eddig elmarasztalt az utókor irodalomtörténeti munkásságát illetően; Babits Mihálynak, aki tudatában volt annak, miért tartózkodik attól, hogy adystaként bélyegezze meg a kritika; Dutka Ákosnak, akit noha a 20. század elején befutott íróként tartottak számon, a nem kedvező körülmények, illetve a felmerülő (nem megalapozott) epigonság stigmája miatt mellőzik – és a sor még folytatható. De nemcsak a szerzői profilok kapnak hangsúlyos szerepet: a tematikus felosztás négy nagy egysége mind az irodalmi és társadalmi modernizmus körül felmerülő kérdésekről, mind az írók háborúhoz való viszonyáról, a kapcsolathálók számottevő erejéről, kanonizációs kérdésekről, visszaemlékezésekről is számot ad, ezáltal alakítva ki a szerző által is megjelölt célt, a hálózatosan való vizsgálódást. Ennek előnye pedig empirikusan érezhető – a kötetben való lineáris előhaladás egyre szélesíti és elmélyíti az előzőleg olvasottakat. Boka László: Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról. Balassi Kiadó, Budapest, 2018.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb