No items found.

Könny és elhányt fogak

XXXII. ÉVFOLYAM 2021. 19. (825.) SZÁM – OKTÓBER 10.

Rácmolnár Sándor: Jégsapkák


Bágyoni Szabó Istvánnak

A nemzetmentőket akár az

elszabadult mágnes bolond hév

vel rántja vissza magába az

idő A jelen hálátlanság

ánál csak a jövő közönye

irgalmatlanabb Megírt történ

etek maradnak olvasatlan

ul Tanuljunk azoktól akik

a vészidőkből nem tanultak

és fejeik hulltak akár a

hó A fejek Hazáról beszél

tek árvacsalánok mintha bár

mi értelme lenne még S akik

nem maradtak kéményükre pap

írból varrtak gólyát és könnyez

ve verték le eresz alól a

fecskefészkeket Könny és elhányt

fogak keveredtek a károm

kodásban A távíróoszlop

ok hármat kölykedztek s medréből

kilépett a misére szólít

ó harang Volt ki a megértés

ért esengett de kilóra ki

mérték a hentesboltok jéghid

eg pléhpultjain A kirakat

ban a szívük még sokáig lük

tetett Szívük a kék Szilvát cser

éljen ki kereket cserél A

sánta arab megnémult a né

ma holland elhagyta maradék

eszét A taxis megtörölte

taknyos alkarjával verejték

ező homlokát és csak annyit

mondott bagószagú fogai

között szuszogva fújta ki a

forró levegőt futye meg még

annyit és magyarázatul kont

akt szekszuál A füves cigar

etták csak később kezdtek el hat

ni rá Solness zuhanásában

a kései szerelem teljes

edik be Ki a szerelem ma

ga Sokáig nem történik ily

enkor semmi Vagy csöndes meghal

ás Az egymást elmetsző fátylak

on keresztül láthatóvá vál

ik a vízen járó kék szakáll

án megcsillanó idő Aki

bújik semleges és védtelen

aki gyáva az halott örök

idejű nem Nincs kinek mit kin

számon kérni Nincs a bűntelen

séget kinek megbocsátani

A fákról csorgott a diktátor

méz élők szájába halottak

csorba szájába fénytelen szem

e közé Kik kenyérért álltak

órák hosszat sorban most manná

ért sorakoznak A himnuszok

alatt ülve Hazádnak lendül

etlenül szétnéz okos fejé

vel nem rem A kérdést persze ill

etlenül fel kell tenni hány mar

ék por a régi barátok kik

kel savanyú hideg borokat

ittunk és bámultuk az előt

tünk elringó kiscsajok karcsú

csípejét jobb esetben virág

ot locsolnak a mennyország ab

lakán kihajolva rosszabbkor

a pokol időtlen üstjei

ben rotyognak örök emléke

zésre ítélve Az ifjúság

édeskés illatában elke

veredik a kórházak orvos

ságszaga fényei között a

műtők stadionnyi reflektor

ai s az erkély alatt már az

emlékcsinálók céhe vára

kozik elszánt türelemmel Az

emlékgyalázók A lélek űr

(essége tomboló üresség)Összes hónap szerzője
Legolvasottabb