No items found.

Meztelenség – közelség

XXXIII. ÉVFOLYAM 2022. 07. (837.) SZÁM – ÁPRILIS 10.

Sajgó Szabolcs: meztelen Isten. Kortárs Kiadó, Budapest, 2021.


Igaz lenne, hogy „nem akad / aki értené a szót / mezítelen” (neszezés, 19.)? Sajgó Szabolcs meztelen Istene feloldja a nyelv, a test és a lélek nyugtalanító meztelenségéből fakadó szégyenérzetet, hogy ezáltal kimozdítsa olvasóját a komfortzóna szürkeségéből, és leleplezze a közelség bizonyosságait, néma gesztusait.


A Lackfi János által írt fülszöveg átkódoló líraként hivatkozik Sajgó verseire, melyek „[m]ai időket hangolnak bibliai időkre. Régi történeteket szőnek a maiakba. Eseti tartalmakat változtatnak örökké. Minden időket alakítanak át minden időkké.” De mondhatnánk azt is, hogy kivételes közelséglíra – térbeli, időbeli távokat rövidít, míg a láthatatlan láthatóvá, a hal(l)hatatlan hallhatóvá nem válik. Születés és halál „történelmi futószalagán” (a magvak mutatják, 82.) újból és újból feltűnik az igazság iránti kíváncsiság. A hitben való kertészkedés rávilágít arra, hogy a titok a szemünk előtt rejlik: „minden a semmi egyedül / a semmi meg minden / veled” (semmi a minden, 50.). Irodalmi-bibliai motívumrendszerbe ágyazottan, olykor filozofikusan, máskor ironikusan tárja fel a szívkosarak tartalmát, a szabásminták hibáját, a fény és sötét, a gyermekkor és desszertek, a szárny- és farktollak, a porzók és bibék kapcsolatát. A létállapotok anyagiságán ősi zsigerek és a párbeszéd változatlan vágya szűrődik át.


A kötet elsősorban befelé figyelésre késztet. Tétje, hogy hozzáférhetővé változtassa a kinti és benti semmi mellett némán megbúvó mindenséget. Mert a semmi mellett mindig van valami, ami egyszeri, újra nem játszható, meg nem ismételhető. Kákonyi Júlia képzőművész a festészet és grafika metszéspontjából eredő monotípia technikáját alkalmazva hasonlóképpen a ki nem javítható, soha újra nem alkotható, egyszeri első benyomásokra hagyatkozik. Egyszeri nyomatok tehát Kákonyi földszínekbe, Sajgó szívhangokba kódolt üzenetei, melyek bíznak abban, hogy „a világ szép magában / egyszer majd mellé vetkezel / tán magadtól is” (mezítelen, 78.).Összes hónap szerzője
Legolvasottabb