No items found.

Nyolcvannyolcan

XXX. ÉVFOLYAM 2019. 5. (763.) SZÁM – MÁRCIUS 10.

Közel kilenc évtizedes hagyományt folytatva rendezte meg a Temesvári Művészeti Múzeum I. emeleti termeiben az év legnagyobb és legjelentősebb képzőművészeti seregszemléjét, a Vizuális Művészetek Évi Szalonját a Romániai Képzőművészek Szövetségének temesvári szervezete. 88 festő, szobrász, grafikus és iparművész mutatta be újabb keletű műveit a rangos seregszemlén. A szakmai zsűri, amelynek Jakabházi Sándor grafikusművész, egyetemi tanár volt az elnöke, az esztétikai értékre, a mívességre, a kidolgozottságra és tartalmasságra figyelve és összpontosítva válogatta ki a munkákat. A falakra és az állványokra felkerült műalkotások színvonalukkal és változatosságukkal hitelesen tükrözték a Temesvárott, Lugoson, Zsombolyán, Resicabányán, Buziásfürdőn, Szörénytornyon stb. alkotó képző- és iparművészek stílustörekvéseit, jelenlegi teljesítőképességét és rangját.
A pályakezdő fiataloktól a tekintélyt parancsoló életkort megért mesterekig a festők, szobrászok, grafikusok és iparművészek egymást követő nemzedékeinek exponensei jelentkeztek legjobbnak vélt műveikkel a megmérettetésen. Korelnökökként a 86 esztendős Virginia Baz Baroiu grafikusművésznő és a 88. életévét taposó Vasile Pintea festő jeleskedtek műveikkel. Örvendetes számban neveztek be a tárlatra a frissen diplomázott művészek is. Tekintve, hogy az utóbbi években erősen megritkult az országos kiállítások száma és gyakorisága, jelentősen megnőtt a képző- és iparművészek körében a megyei kollektív tárlatok presztízse és népszerűsége. A szakmai zsűri „védjegyezte” seregszemléken való részvétel ugyanis komoly, számottevő súllyal nyom a latban a művészi pályakép értékelésekor.
Temesvárott a Bánsági Képzőművészeti Szalont első alkalommal 89 esztendővel ezelőtt, 1930 decemberében rendezték meg a Hunyadi-kastély lovagtermében, ahol 24 festő, 6 szobrász és egy kerámikus mutatta be alkotásait. A II. világégés éveinek a történelmi események diktálta kényszerszünetét leszámítva közel kilencven esztendeje folyamatosan sor került a képzőművészek évi szalonjára a Bánság fővárosában. A három évtizede, 1989 decemberében Temesvárott elkezdődött rendszerváltozás eredményeként 1990-ben a Nyugati Egyetem keretében sikerült megteremteni a képzőművészeti és design fakultást is, amely nagyon eredményes tevékenységet bontakoztatott ki. Az abszolvensek számottevő hányada Temesvárott maradt és marad: ők alkotják a jelenkori alkotóművészek derékhadát. A Bánság fővárosa – meggyőzően demostrálta ezt a Temesvári Művészeti Múzeumban megrendezett évi szalon is – Románia egyik legrangosabb és legelismertebb képzőművészeti központjának számít. A korszerű, az újító, a merészen kísérletező, a neoavantgárd irányzatok és törekvések előörse és zászlóhordozója.
A szakmai zsűri ítélte oda a Vizuális Művészetek Évi Szalonjának 2006 óta kiosztásra kerülő díjait is. Az ifjak közül a Temesvárral összeépült Újszentesen élő és alkotó szobrász, Farkas Endre Life is Short, Art is Long című munkáját jutalmazták. A Primus inter pares fődíjat Szem 3 című plasztikájával Kocsis Rudolf szobrászművész, a Temesvári Nyugati Egyetem képzőművészeti és design karának tanára hódította el. A birtokába került bronzérem Varga Luigi István temesvári szobrászművész alkotása. A fődíjas Kocsis Rudolf egyébként 2019 májusának elején a temesvári Pygmalion Galériában nyit régebbi és újabb műveiből egyéni tárlatot.

Torony Pál: Romos fal

Varga Luigi István: Agóra

Kelemen István: Oszlop

Viorica Buga: 2018 november 25.

Torony Edith: Emlékek

Kocsis Rudolf: Szem 3

Jakabházi Sándor: Eszmék párbeszéde


Összes hónap szerzője
Legolvasottabb