No items found.

Versek

XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 06. (740.) SZÁM – MÁRCIUS 25.

Csóka Szilárd-Zsolt: Éjjeli pillanat


Seol porábanTalán lecsókolhatnád rólam most még a pusztulást.

Köröttünk a föld leülepedett égi pernye,

benne itt-ott még parázsbimbók izzanak.

Fekete akácvirág a füled mögé tűzve,

fekete akácvirág a fogam között.

A meghibbant tavaszban fekszünk.

Ránk ereszkedett az idő. Visszagörbíthetetlen

fedelét néha ellepi a megszentelt üszög.

És az amnéziás csillagpormagok begurulnak

a bőrünk pórusaiba.

Telhetetlen bendőjű ködsírok tátognak.

Már felfalnak engemet.Találkozás egy növénnyelAhogy megharaptam,

nem harapott vissza,

pedig megharaptam,

hogy nyoma maradjon –


Persze, dehogy! Csak

ráhajtottam arcom egy levélre,

hűvös zöldje átdobogott rajtam.

Mérgező leve gyökerében forog,

mint bennem a halhatatlan

üresség, mit fogantatásomkor

gondtalanul belém vájtak.


Az ikerűrök pengéi jégforrók.

Macheték.


Meg-megrezzennek a levelek.

Történhet-e ennél váratlanabb

már hajnalig?


FüstAz ég fölött egy pányvás ló dobog,

egyre csak rója ugyanazokat a köröket,

patkójával le-leveri a felhők széleit,

ez pereg szemünkbe,

pár pillanatra ez vakíthat el,

bár hiába minden, mert rég tudom,

meghalni kár, miközben élni lehetetlen.

De ti ne merészeljetek előttem meghalni mégsem.A tavasz második eljövetele

(Apokrif)Új lakásom az égszakadásban.

A zeniten átütő nyomok.

Fénypasszátok a növényi erekben.

Útvonal. Kapukód. Bogár.Krétahulla


Mulandó vers valami feledhetetlenről No. 1

Terpeszben ül. Lába hosszan előre tolva.

Az osztályban túl kicsi padok. Túl

alacsonyak. Gyakran levegőhiány.

Kamasztömeg.


Tizenhat voltam.


És a tanár elfolyt, lábát előre nyomta,

terpeszben ült, inkább feküdt

egy kisebb asztalnál,

velünk szemben, szétvetett lába, mint az olló.

Nem túl öreg. Már nem is fiatal.

Névsort olvas: Bodó! – Kijavítom:

Én Boda vagyok! Nem baj, akkor is Bodó,

Bodó. Bodó Edó!

Mindig. Ahányszor csak névsort olvasott.


Odajön elém.

Az első padban ültem. Nagyon alacsonyan.

Nagyon alacsony padban. Közelebb lép.

A krétát az orromon akarja húzogatni.

Jobbra-balra. Előre-hátra. Föl-le.

Valamiért ezt akarja.

Tizenhat éves voltam.

Kiugrottam a padból. El. Oldalra. Félre.


Aztán Géza, a matektanár egy nap

valamiért azt kérdezi tőlem

névsorolvasás után vagy közben:

Te, Bodó, leszel még egyszer tizenhat éves?

Hova szeretne kilyukadni?

Félek. Talán.

Mondom: Nem... leszek...

De igen, leszel, tizenhat éves halott!

Nyerít. Vihog. És élvezi, hogy lepottyan a krétahulla arcom.

Le a padlóra abban a büdös osztályteremben.

Mások is kacagnának? Nem tudom.

Leesett az arcom a földre,

a szétvetett lába elé, oda, ahova ténylegesen lezuhant

a Gabriella nevű osztálytársnőmé is egyszer.

Térdepeltette égnek emelt kézzel

a tábla előtt a fal tövében.

Mígnem elvágódott a földön.

Gabriellának festett, hosszú körme volt,

nem tanult jól. Én puritán voltam, és

nagyon jól tanultam. Mégis valamiben

krétavilágosan azonosak lehettünk. Vagyunk.

Összes hónap szerzője
Legolvasottabb