Siklodi Zsolt: Lélek
No items found.

Versek

XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 23. (757.) SZÁM – DECEMBER 10.
Siklodi Zsolt: Lélek

Siklodi Zsolt: Lélek


Bizonylat egy éjszakárólKondenzcsík-pórázon vonszolja az idő az

emlékképeket, melyek folyvást

visszahullanak belém. Fel-felvonít

a felhők mögött párzó napkutya.

Idegen anyámban idegen lettem. Puha

kosarába kapaszkodó kínkóróköteg.

Lopva zsigereltem magamnak egy csipetnyi

életet. Felbőszült teste lepattintott magáról.Felhőesszé az Atyaúristenhez címzett fogadóból


Bevezető Meg ne irigyeljétek a felhőket,

mert azok igen változékonyak,

porózus testükben izzik és fagy a víz,

bízni bennük soha nem lehet.

De ha mégis úgy döntötök, hogy csakis felhő,

semmi más, akkor tudnotok szükséges,

ez a kívánság fel fog emészteni benneteket.

Így hát virrasszatok, csak virrasszatok.


Első felhő

A menny öleléséből szinte észrevétlenül

bomlik ki az a hamuszínű perc,

melybe hitemet vetettem.

Csak az időben bíztam eleitől fogva,

de megcsalt engemet,

s most árva csikóként

fekszem a vihar fényeiben rángatózó

mező földméhe fölött.


Második felhő

A csupasz dombokra erdőt rajzol a képzelet,

és ott egy ismeretlen, ki még napfelkelte előtt

szívet varr minden kőszoborra.

Időavarba süppednek a létezők.


Harmadik felhő

Szigetek emelkednek ki az égboltból.

Először a föld, majd a fák,

aztán a virágok, végül egy fakéregből

készült léghajó.

Hajnalban, a növények fedezékében

békésen alszanak a megszentelt, ősi állatok,

vérük gőz, húsuk szeplőtelen víz.


Negyedik felhő

És felsül az égre minden titkos gondolat,

szelek kergetik az álomtöredékeket,

lassan megnyílik, kitágul

egy alagút, benne örvénylenek a szív

hordalékszilánkjai. Az idő tévedhetetlen

lasszóvá formálja önmagát.Ötödik felhő

Akkor a felhősintérek pórázra fogják

a kósza párakutyákat, a gondolat e csíráit,

feltekerik a földet és eget,

majd Kerberosz elé vetik,

hadd cibálja káosszá a színes szálakat.

Bujálkodik a sötétség. Kacag.

Nagyon szeressetek.


Emberi történetKörülvettek már engem a sóbálványok,

négy lábra ereszkedett itt minden élet.

Gyolccsal kötözöm ezt a kettészelt hajnalt.

Nyerítő bozóttüzek. Mindjárt ideérnek.


Önarckarcnegyvenhárom éves

föld alatt lobogó

maga előtt alagutat álmodó

szubverzív

néha talán valóban létező

szóragozó fajankórigóOldás és kötésAz árnyékokat mind odakötöztétek a földhöz.

A testeket szétszórtátok, mint a pelyvát.

A tengerre csak evező nélküli csónakokat bocsátottatok.

Mire vártok még? Ne virrasszatok tovább.PihenőTagjaimban vándortüzeket szít a láz,

szívem ázott kenyérként szertehullik.

Állok, csak állok itt a fényben,

és a mélyből feltátog az álmatlan idő.MézhurokFüggőágyam két villám karcsú

húrja tartja. Így vagyok szabad.


A kötelet, mit nyakamba szép kezek tettek,

mindig ledobtam,

messze repült, sárba csapódott

a mézből font hurok.

Néha mégis rettegek, bányaomlás

robajára pattan ki szemem,

és borostyánba fúlt növények pora ül nyelvemen.Írni vagy élni


Édes-egy-jó pincérkém,

e kettőt egyszerre kérném.


*

És a ti virágaitok felfénylenek a sötétségben, és nem fogjátok tudni, éjszaka jön rátok vagy nappal, és megértitek a növények sírását, nevetését, akkor végre túlléptek a gravitáción, egy húron pendültök majd a Szaturnusz gyűrűjével, és ha nem is vagytok, majd lesztek.Egy beteg poszméhhez


Poszmélységek, ó, poszmagasságok,


poszmolyság és passzmolyság!

Könyv- és virágmolyok között elenyésző a különbség,

talán egy potrohszőrnyi csupán.

Az Elíziumi mezőkön mindannyian együtt

száguldozunk majd a vörös napernyők fölött.

Vagy ki tudja? Barátom, felhőkre fel!Összes hónap szerzője
Legolvasottabb