No items found.

Versek

XXX. ÉVFOLYAM 2019. 14. (772.) SZÁM – JÚLIUS 25.


Fejér Bernadett munkája.bözödi dévérek

bejárjátok a mélyben alvó


hűvös mély házakat

falak kicsavart gerince fölött lebegtek

tanyáztok

s hol egykor a fény a gyü-

mölcsösbe oda gyűltök össze

most seregestül ti


tányérnyi érmék

villanva

szét- s összerebbenve

a legapróbb neszekre

mozdultok –


hát ismeritek

rezzenitek ti is az embert?


ebből a kútból

itt kislány ivott

ezen az ösvényen

szerelmes

énekelt

s a fűbe

dőlt le pihenni aztán –


ide

a völgy forró levegőjét

hordta be az

éj

és légszomjban tündököltek

akkor a gyümölcsfák –

telihold ült az álmatlan kézfejen

és lóháton szédelgett

ügetett szabadon az álmodozó –


ezért a víz itt

hiába

úr nem lehet –


ti könnyű bölcs dévérek

nekem rejtekhely nem maradt –

sodorjatok vigyetek

ti éber bölcs halak kik éltek


a mélyben

vontatott vonagló

elszórt tömérdek ezüstök –


hangtalan

kifosztott torkok

sikoly- és fájdalomfüzérek
nyárfák, magasabbakcigarettára gyújtottam

egyszer

virrasztóból kijövet

és néztem (mint

máskor más helyen annyiszor)

a fákat

az út menti nyárfákat –


és mintha mind magasabbak

lettek volna akkor

mintha elnyúltabbak

hatalmasabbak lettek volna mind

szélben, parazsas, elkent alkonyégben


s nem kérdezetem akkor

hogy:

miért?

de miért?


mert a lélegzetem is magasabb volt,

tudod
bormindenki vonul a maga tragédiáival

és vonul mindenki a maga örömeivel

– ennyi történik általában


néha átlépjük egymás útvonalát

és egyik tekintet szembetalálja magát

a másik tekintetével

motyogunk hirtelen holmi szavakat is

amelyekről úgy tűnik: a legvilágosabbak

ebben a pillanatban bár épp mi magunk

értjük a jelentésüket a legkevésbé

– ez is megeshet olykor

ahogy az is hogy felöltözöl ekkor az ő

gyászába és ő felöltözik a te örömeidbe

esetleg összenéztek cinkosan akkor

de mindez igen-igen ritka

sokszor csak ama ronda költői képzelet

műve


hisz messzire tartunk e nagy nyárfák alatt

féltett batyuinkkal


és rettegve vonul mindenki a maga tragédiáival

és rettegve ugyanott mindenki a maga örömeivel
ticketcsak egyre tolta, napolta, tologatta / görgette, halogatta / maga előtt / ígérgette máig / aztán mégis befizetett / EGY JEGYET / A SZABADSÁGIG / s ott szétnézett / hozzáért arcokhoz, tárgyakhoz / félve, lassan, óvatosan/ mint aki valamikor titokban már járt itt
Összes hónap szerzője
Legolvasottabb