Sipos László: A múzsa délutánja
No items found.

Versek

XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 04. (690.) SZÁM – FEBRUÁR 25.
Sipos László: A múzsa délutánja
Sipos László: A múzsa délutánja

Sipos László: A múzsa délutánja


90 sor. A minimalista költőnél elpattan a húrTáskámat szemem alatt tartom,

visszafogott vagyok, általában

nem írom le ezt se.


Egyetlen pontba

szoktam sűrűsödni le nem írt

mondataim végén, verseim címét,

ha leírom egyáltalán, csak három

ponttal jelölöm, könyveimet

elektronikus kódok mélyére rejtem.


E-bookként is alig találhatóak,

profi hackerrek dolgoztak évekig,

míg eljutottak a tartalomjegyzékig, ahol,

most már be kell vallanom,

ők is csak pontokat találtak,

de ezek a pontok az utóbbi időben

elkezdtek képekké összeállni,

teljesen váratlan kombinációkat

hoznak össze, néha – kénytelen vagyok

elismerni – igenis szavakká sűrűsödnek.


Mélysötét éjszakákon, azúrkék egű

nappalokon, még a mondatok

létrejötte sem kizárt.


Nem tudom, milyen ősi vírus okozza,

de az elmúlt héten a szavak

leírt versekké kezdtek

rendeződni, rémülten látom

a tikos felületen, hogy burjánzanak

szonettek, rondók, villanellák,

hömpölygő szabadversek,

önmagukba zárt haikuk, kikacsintó

epigrammák, komor négysorosok,

pedig nekem eszem ágában

sem volt leírni őket, de amióta

valami titkos rekeszben

elpattant a húr, átszakadt a gát –

(nem tudom, miként lehet ezt

ennél tömörebben megfogalmazni)

egészen váratlan dolgok

történnek velem. Sosemvolt események

sorjáznak, nem csupán lelki

szemeim előtt, de a valóságban,

igen, ebben a terjengő,

véget nem érő, homályos,

lidércfények által be- és kijelzett

mocsárban is egyre több olyan

dolog akad, amit megírhatnék,

leírhatnék, hogy szép a tavasz és

egészen apró pillangókra vár,

vagy, hogy az ősz is fogja magát

olykor, és sosemvolt nyarakra gondol.
Egyszóval, egyszóval mindez,

egyetlen szóval már nem írható

le semmiképpen, sőt egész

mondatok sorával is lehetetlen.


Folyamatosan az az érzésem,

hogy a világ általam korábban meg

nem írt kötetek sorává rendeződik,

amelyben képversek végtelen

univerzumait kevergeti bölcs

öregként a Fennvaló, miközben

ördögi mosolyok villannak meg

hajdani és eljövendő angyali

teremtések bokáin, miközben –


és éppen e közöttiség jelzi, jelenti, hogy

göcs van a világban, szavak közötti,

olyan tér, amelyet pontokkal

vagy szavakkal betölteni egyszerűen

lehetetlen, mert a szavak közötti sávban

újabb szavak bukkannak elő, és a pontok

sem jelentenek megoldást, mert a csend,

az örökbéke, a végtelen kezdet

helyett a pontok után is újabb mondatok

következnek, és nem a három pont

szentháromságát, nem is a négy fal,

négy pont, négy zárójel közé szorult

ember nyugalmát jelzik, hanem a világgá

osztódás megmagyarázhatatlan, ismét csak

megmagyarázhatatlan kényszerét, ami,

és ez egyre nyilvánvalóbb, nem is kényszer,

de szükségszerűség, a szükségszerűség

mélyén lakozó kimondás szabadsága,


a legyen nyomasztó és elviselhetetlen

világossága, amelyet immár nem lehet

visszaútra kényszeríteni, mert járja a

maga ok-okozati útját, miközben

folyamatosan hasonló világok,

lehetőségek univerzumaihoz,

elképzelt, de még le sem írt

verssoraihoz közelít és...

az egyetlen, ideiglenes megoldás,

hogy a mondat végére ezúttal mégsem

teszem ki a pontot – ígyNem voltam jó természetrajzbólNem voltam jó természetrajzból,

lehetetlen gépek a fák.


Harmatcsepp zúg át az időn és

homlokom éri.


Nem voltam jó természetrajzból,

rajzolni sem tanítottak.


Kibillent fény lettem,

tükör előtti.


Ébreszthetetlen

állapotokban laktam.


IQ-mat haikukká dörzsölték fura ábrák,

víg miniszoknyák közt a fehérlő fény

alabástrom játéka.


Nem voltam jó természetrajzból,

most mégis gyűjteni kezdtem.


Nézem tűhegyre feszített céljaimat,

míg lassan potrohuk omlik,

szárnyuk aláhull.
Összes hónap szerzője
Legolvasottabb