Szentes Zágon fotója
No items found.

Vörös válókönyv (Punainen erokirja)

Szentes Zágon fotója

2002. augusztus 7.


A forróság égeti a bőrt és az alumíniumhajó szélét, a levegő úgy hullámzik, akár a tenger.


Itt tiszta a víz, áttetszőbb, mint a levegő. Enyhén zöldes színű.


A mélyben alga. Az árnyékomtól megriadó kis sügér egy kő alá bújik.


Honksu mezítláb egy forró sziklára ugrik.


– Vigyázz a kígyókkal!


Ezt szokás mondani, amikor kikötünk egy szigeten a nyílt tengeren.


Vigyázz a kígyókkal.


Óvatosan a kígyókkal.


Aztán ne feledd a kígyókat.Egy ilyen szigeten nem is lehet elfelejteni a kígyókat, de ha egy pillanatra véletlenül mégis sikerülne, rögtön megjelenik egy.


Ott csillog a forróságtól megszárított sziklarésben az előző évi nádszemét tetején, mozdulatlanul. Fekete, enyhén pikkelyes bőre csillog; a lakkcseppre hajazó szeme fénylik.


Azzal, hogy ott fekszik a sziklarésben, az egész szigetet kockázatossá teszi, mivel ez az jelenti, hogy nincs egyedül.


A kövek és a deformálódott gyökerek alatt, a szárazságtól zörgő nádasban, a rothadó, feketén forrongó mocsár környékén több száz is előfordulhat.


Nem látni őket, de jelen vannak.


Ott, valahol a lábunk alatt.A szigetcsoport neve Pentinletto.


Itt még soha nem kötöttünk ki, a szemben levő Samo szigeten többször is, de itt nem. Soha.


Még csak nem is hallottam, hogy itt valaha is kikötött volna bárki a Lyökkiben állomásozók közül.


Biztos előfordult már, de én még nem hallottam róla.


– Kényelmetlen egy sziget.


– Csodás. Csodás egy sziget.


– De kényelmetlen bejárni. Úgy hallottam.A hajó orrát egyszerű a sziklára emelni, ha az ember először a vízbe mártja a kezét, hogy a hajó forró alumíniuma ne égesse meg.


A sima szikla is forró. A hűtőtáskának nem találni árnyékot, de magunkkal mégsem vihetjük, mivel így is pont elég a cipelnivaló.


Víz.


Víz mindkettőnknek.


A vizet nem könnyű cipelni, amikor a szigetet a kíméletlenül égető forróságban körbe kell járni.A víz nem mozdul, a levegő sem.


A nap megmozdul, mert annak mozdulnia kell, hiszen telik az idő. Telnie kell, hisz ez az egyezség.


De most úgy tűnik, a nap sem moccan.


Forró és mozdulatlan dühét ezen a szigeten égeti ki, ahol még senkinek nem jutott eszébe kikötni.


Nem engedi, hogy meglássuk tiszta fényét, ahogyan Isten sem engedi. Megvakítja a vakmerőt, akárcsak Isten.De ez a mozdulatlan, ellenséges sziget néma.


Talán télen is néma, hólepte.


Lehet, hogy szüntelenül zajlik a jég. A tengeren kijelölt úton felordít egy hajó. Az is lehet, hogy nem is ordít, már miért ordítana, de a motorja egyenletesen zakatol.


Lehet, hogy egy nyúl mozdul meg óvatosan a hóban, és ahogy körmével megkaparja a fagyott havat, az hallatszik. Lehet, hogy nem is nyúl, hanem róka az vagy hiúz.


Lehet, hogy valaki elsíel a sziget mellett, egy ember, megfordul, füttyent a kutyájának. A kutya esetleg válaszul vakkant egyet.De a nap akkor fakó, egy ködös hártya mögül süt érdektelenül.


De nem most. Most nem.Lócsérek, más csérfélék és sirályok visítanak a naptól kifakult kékségben. Alig látni őket, olyan magasan vannak; a forróság nem akar szűnni. A madarak között egy repülő, lentről hasonló méretűnek tűnik. Szúnyogból rengeteg van, apró, kitartó, követelőző a hangjuk. A fejem körül szálldosnak szellős fátyolként, bosszúsággal teli mozdulataimat kísérve.Alig van víz a szigeten. A mélyebb sziklamélyedéseknek is sár- és mocsárszaga van, fölöttük zöldes-fekete, idegesen izgő-mozgó szőnyeg terül el. Millió élőlény, megnevezni sem tudom őket, de ők nem foglalkoznak ezzel, tovább harcolnak az életterükért. Kígyóból sok van. Valahol, de ott sok. Némák. A kígyók.Ki sivatagban hal,

örökre eltűnik.

Szemfedője a nap,

bele temetik.– Ne gyere ide!


Honksu a tengerbe öklendezik. Az izzadságtól nedves blúz a hátára tapad, a keze, mellyel a sziklának támaszkodik, feldagadt a forróságtól.Odamegyek.


Két kő között egy fóka fekszik.


A hátán fekszik, farka belóg a tengerbe.Láttam már fókát tévében, akváriumban és a tengerben.


Ez a fóka kerek és nedves. A szeme is kerek és nedves, a bajsza határozott.


Füle nincs a fókának, mármint fülkagylója. Egy lyuk van a fül helyén, amit ki tud nyitni és be tud zárni. A szempillája is hasonló módon működik.


Szája is van a fókának, de foga valószínűleg nincs, mert mindig zárva tartja az ajkát, mintha mosolyogna.


Egyszer hallottam köhögni egy fókát.De ez a fóka a hátán fekszik két kő között, a hasában egy lyuk.


A szája valahogy nyitva, mintha kiáltani készülne.


A szája tele hosszú, sárga fogakkal, mint a farkasnak.


A foltos bőrén egy varjú ül. Véres a csőre.Halálszag van, és nem frézia, kála vagy orgonavirág, nem orgonazene, zsoltároskönyv vagy a gyászolók parfümjének szaga.


Halálszag van ugyanúgy, ahogyan Bangladesben vagy Indonéziában a halálnak halálszaga van. Szemétdombszag terjeng, a nyaralóban a macskának szánt, de az asztalon felejtett darált hús szaga.Ki sivatagban hal,

örökre eltűnik.

Szemfedője a nap,

bele temetik.De addig még eltelik egy kis idő.


Egy kis idő, amíg a nap fehérre égeti a fókát, törékeny építménnyé, melyet a szél szerteszét fúj a szigeten. Valaki majd talál egy víz- és szélrágta csigolyát, és hazaviszi a városba.


Nekem is van otthon egy ilyen csigolyám, az asztali üveg alatt. Azt hittem, hogy embertől származik. Azt hittem, hogy izmoktól körülölelve szállt fel az Estonia nevű hajóra, ahonnan aztán a Lyökki közelében levő Ärväskivi szigetre került. Ott találtam rá a homokba temetve.


De a turkui egyetem vizsgálatai szerint a csigolya egy fókáé, egy másiké, nem ezé a sárgafogúé, akinek lyuk van a hasában.Nem lehet körbejárni a szigetet.


Északkeleten, északon és északnyugaton a sziklák simák, még a nyugati oldalon is bevehetőek. A déli partszakasz azonban sárga nyákkal terített. A víz alacsonyan áll, a kövek csúszósak.


A keleti oldalon a sziklafal meredek, a keskeny partszakaszt egészen a vízig embermagasságú nyírek nőtték be.


A sziget közepén egy ingoványos rész, dühös borostyántüskével és hangával benőtt terület, ami a forróságtól barna színt öltött, és égetett téglához hasonlít.


A hangák alatt talán kavicsok vannak, alattuk pedig kígyók.Állunk az ingovány szélén, az izzadság csípi a szemem, amikor megszólal a telefon.


Touko Siltala az, a szerkesztőm.


Hallom a helsinki Bulevardi út zaját Touko mögött, autókat, a villamos csikorgását és egyenletes beszédmorajt. Toukónál nyitva az ablak, nyitva kell lennie.


A városban, a Bulevardi úton meleg van.– Az üzenet miatt hívlak, amit hagytál.


– Itt egy döglött fóka.


Mire Touko (kissé zavarodottan, de igyekszik reagálni):


– Vagy úgy.


Mire én:


– Valaki meglőtte. Lyuk van a hasában.


Mire Touko (igyekszik a tárgyra térni):


– Na neee! Szóval az az üzenet…


Mire én (tudom, hogy most a kéziratról kellene beszélnem, de nem bírok uralkodni magamon):


– Különben is ez egy hihetetlen sziget. Még soha nem jártunk itt.


– Tényleg?


– Igen.


Mire Touko (köhint egyet):


– Elveszett valami szöveged, ugye?


Mire én:


– Teljesen abszurd itt erről beszélni. Itt és most mintha a világ lenne születőben.


Mire Touko ismét:


– Vagy úgy.Elvesztettem a Vörös válókönyv című szövegemet. Teljes egészében elvesztettem.


Írtam egy ilyen című könyvet, és aztán (hajnali öt órakor, amikor a nap még csak fenyegetően vöröslik) rákönyököltem a Ctrl és Alt billentyűkre, melyekről azt sem tudom, mit jelentenek.


A szöveg elfeketedett. Szerettem volna eltüntetni a feketeséget, ezért megnyomtam a Del billentyűt.Délelőtt, még mielőtt elindultunk volna erre a szigetre, az egyetlen helyre, ahova egy ilyen napon el lehet indulni, többen is eljöttek megnézni a gépemet.


– Elveszett.


– Igen.


– Hány oldal?


– Az egész.


– Az egész?


Az egész.– A teljes szöveg elveszett, a könyv.A telefonbeszélgetés után a sziget egyszerű szigetté válik.


Az órámra pillantok, a mai nap folyamán először. Húsz perccel múlt három.


A fény más lett; a nap elmozdult a helyéről, már ferdén süt.


– Elindulunk?


– El kellene.A sirályok és a szélcsendben hullámzó rovarfátyol már nem tartozik hozzám, én sem hozzájuk.


Ők itt maradnak, és jövő nyáron már más rovarok hullámzanak majd a légben.


Én is más lettem, elkerülhetetlenül más, és a Vörös válókönyv, melyet újraírok, az is más lesz ahhoz a Vörös válókönyvhöz képest, mely augusztus 7–én, hajnali öt órakor elveszett.Soha többé nem jövök erre a szigetre. Aligha jövök.


VARGA P. ILDIKÓ fordításaPirkko Saisio (1949) sokoldalú alakja a finn kultúrának: író, rendező, színész, dramaturg és 2002-ig a helsinki Színművészeti Főiskolán a dramaturgia professzora. Saisio önéletrajzi ihletésű regénytrilógiája a 2000-es évek fordulóján jelent meg. A trilógia utolsó kötetéért, a Punainen erokirja (Vörös válókönyv) címűért 2003-ban Finlandia-díjat kapott. A trilógia első két kötete: Pienin yhteinen jaetteva (Legkisebb közös többszörös), Vastavalo (Ellenfény). Magyarul megjelent könyvei: Káin leánya (ford. Pap Éva, Európa, 1992), Betonéjszaka (ford. Kubínyi Kata, Polar, 2008), Legkisebb közös többszörös (ford. Varga P. Ildikó, Polar, 2018), Ellenfény (ford. Varga P. Ildikó, Polar, 2021).Összes hónap szerzője
Legolvasottabb