No items found.

Kritikák tükrében

XXX. ÉVFOLYAM 2019. 21. (779.) SZÁM – NOVEMBER 10.

Kortárs világirodalmi alkotások felfedezésére ösztökél Haklik Norbert kötete, amely huszonnyolc kritika által, tematikus csoportosításban mutatja meg az olvasónak, miért érdemes Uršuľa Kovalyk, Petru Cimpoeșu, Kataryna Sowula, Ondřej Neff, Jan Grue, Jaroslava Blažková és még számos más szerző írásművészete felé fordulni, és kézbe venni alkotásaikat magyar fordításban. A kritikus könnyed hangvétellel elemzi a regényeket, novellásköteteket, novellaantológiát, és ahol szükségesnek érzi – az olvasóra gondosan figyelve – társadalmi-politikai kontex­tusba helyezi a művek keletkezését, felvetett problematikájukat, aminek következtében a gyűjtemény kritikái kulturális adalékot is nyújtanak, és nem merülnek ki a szövegszintű elemzésben. Hakliknál a bíráló kritika rendszerint pozitív végkicsengésbe fordul át, amelyben a szerző igyekszik kidomborítani az alkotások erősségét. Mindemellett pedig figyelemre méltó, ahogyan a kritikákban a fordítói munka is fontos funkciót kap, a kritikus külön értelmezési-elemzői bekezdésekben mutatja meg a magyar nyelvre átültető közvetítők rendkívüli szerepét és találékonyságát.
A kötetbeli kritikák párbeszédben állnak egymással, Haklik egy-egy szerzőnek több alkotását elemezve utal vissza már ismertetett művekre, amelynek tulajdoníthatóan az olvasó egyre inkább megismeri a kritikus érdeklődési területét is: a szépirodalmi alkotásokon keresztül Haklik Norbert a különböző nemzetiségű szerzők műveiben keresi a hiteles közép-európai tapasztalat megnyilatkozását, illetve azokat a megoldásokat és nézeteket, amelyek által ezek az alkotások valami egyetemesről, általános emberiről szól(hat)nak. A kritikák olyan alkotásokat mutatnak be, amelyek alapvető problémái „gond nélkül nemzetköziesíthetők”, felcserélhetők. A Tallin–Zágráb–Bukarest tengely „megannyi terra incognitát” láttat, amely földrajzi közelségének dacára még mindig felfedezésre vár, de az kiérződik, hogy a kritikus otthonosan mozog ebben a térben, legyen szó lengyel, szlovák, román, cseh vagy észt írók műveiről.

Haklik Norbert: A Tallin–Zágráb–Bukarest tengely. Kritikák kortárs világirodalomról. Orpheusz Kiadó, Budapest, 2018.


Összes hónap szerzője
Legolvasottabb